aktualnoscistudiumrekrutacjaKierunkidla sluchaczyplany zajeckontaktkursyturystyka


Po raz kolejny 06.2019 nasi słuchacze zdali w 100% Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie Opiekun medyczny i Opiekunka dziecięca.

Gratulujemy sukcesu wszystkim zdającym!
W rubryce "dla Słuchaczy" zamieszczono terminarz zjazdów na I półrocze w roku szkolnym 2019/202001.05.2019r. rozpoczęła się rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020.
Kształcenie na kierunku Opiekun medyczny i Opiekunka dziecięca odbywa się w systemie zaocznym (sobota, niedziela). Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się we wrześniu 2019r.
Dokumenty można składać w sekretariacie PSZ "ALFA" w Oleśnicy
ul. Kleeberga 4 (budynek SP6), pok. 211; pn-pt 9:00-16:00*
tel. 71/399 40 44


*na późniejszą godzinę wizyty w sekretariacie można umowić się telefonicznie pod nr tel. 605 314 386100% zdanych egzaminów w 06.2017r., 01.2018r. 06.2018r. i 01.2019r. w zawodach Opiekunka dziecięca i Opiekun medyczny.
Zapraszamy na rok szkolny 2019/2020

PSZ "ALFA" kształci w zawodach:
- Opiekunka dziecięca - kształcenie w systemie zaocznym (rozporządzenie MEN z dn. 13.03.2017)
- Opiekun medyczny


* Szkoła spełnia wysoki poziom kształcenia

* 100% zdawalności egzaminów zawodowych

* Profesjonalna kadra pedagogiczna

* Absolwenci szkoły mają zapewnioną pracę w placówkach służby zdrowia i w żłobkach

* Szkoła nasza jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu: Opiekunka dziecięca i Opiekun medyczny

Dokumenty do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-16:00 p. 211
PSZ "ALFA" ul. Kleeberga 4. Póżniejszą godzinę można ustalić telefonicznie. tel. 605-314-386


Zapraszamy - PSZ "ALFA"


56-400 Oleśnica, ul. Kleeberga 4
tel. 71 399 40 44 lub 605 314 386

e-mail: sekretariat@alfa.olesnica.pl


Szkoła współpracuje z firmą medyczną, która:
* zapewnia legalne zatrudnienie na terenie NIEMIEC
* opłaca składki ZUS
* wspiera podczas pobytu
* gwarantuje ubezpieczenie i transport


Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły
Oleśnica, ul. Kleeberga 4 pok. 211 - budynek SP 6
tel. 71/ 399 40 44
kom. 605 314 386
e-mail: sekretariat@alfa.olesnica.pl
Z DYPLOMEM OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ MOŻESZ OTRZYMAĆ PRACĘ W :

- żłobkach
- przedszkolach
- domach dziecka
- pogotowiu opiekuńczym
- sanatoriach dla dzieci
- szpitalach - oddziały dziecięce
- indywidualna opieka nad dzieckiem w roli "niani"
- praca za granicą : np. Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia


INFORMACJE I ZAPISY W SEKRETARIACIE PSZ "ALFA"
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godz. 9.00-16.00

Policealne Studium Zawodowe "ALFA"
ul. Kleeberga 4 (budynek SP nr 6, I p., pok. 211, 210)
56-400 Oleśnica
tel/fax 71 399 40 44 lub 605 314 386
sekretariat@alfa.olesnica.pl
www.alfa.olesnica.pl
czynne pn-pt w godz. 9.00 - 16.00