aktualnoscistudiumrekrutacjaKierunkidla sluchaczyplany zajeckontaktkursyturystyka

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO STUDIUM ZAWODOWEGO "ALFA" NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (oryginał)
  • 2 zdjęcia (format legitymacyjny)
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
  • kserokopia dowodu osobistego
  • podanie i kwestionariusz (druki podania do wypełnienia w sekretariacie szkoły lub do pobrania niżej)
  • podpisanie umowy cywilno-prawnej

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w sekretariacie Studium pok. 211 i 210 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.

Pobierz podanie i kwestionariusz (PDF)