Wznawiamy rekrutację na nowy semestr od lutego  2021/2022

 

OPIEKUN MEDYCZNY – 1,5 roku – nowe kompetencje – kształcenie
w systemie stacjonarnym dla dorosłych

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA – 2 lata – kształcenie w systemie zaocznym

 

Zapisz się już dziś!

10 września odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów kończących naukę w zawodzie Opiekun Medyczny oraz Opiekunka Dziecięca.
Szczęśliwi absolwenci mogą teraz rozpocząć pracę w swoim zawodzie.

OSTATNIA SZANSA NA KSZTAŁCENIE
W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY
W SYSTEMIE ZAOCZNYM!!!

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Edukacji i Nauki Policealne Studium Zawodowe „ALFA” w Oleśnicy po raz ostatni prowadzi nabór na semestr zimowy w roku szkolnym 2020/2021
do rocznej szkoły policealnej w systemie zaocznym (2 semestry). Od 1 września 2021 r. kształcenie
w zawodzie Opiekun medyczny będzie odbywać się w systemie stacjonarnym dla dorosłych i czas nauki zostaje wydłużony do półtora roku (3 semestry) – z
godnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia
27 stycznia 2021 r. od nowego roku szkolnego 2021/2022 (1 września 2021 r.) kształcenie w zawodzie opiekun medyczny będzie odbywać się 
w systemie stacjonarnym dla dorosłych. Czas nauki wydłużony zostaje
do półtora roku (3 semestry) 

 

Policealne Studium Zawodowe ALFA

To szkoła prowadząca kształcenie dla dorosłych – absolwentów szkół średnich. Szkoła przygotowuje słuchaczy do zdobycia zawodu zgodnie z aspiracjami i uzdolnieniami. Celem kształcenia jest przygotowanie dobrze wykwalifikowanej kadry, odpowiadającej potrzebom rynkowym. Wyniesione
ze szkoły wykształcenie pozwala na pracę, także w zawodach pokrewnych. Kształcenie odbywa się

w systemie zaocznym sobota, niedziela dwa razy w miesiącu.


Policealne Studium Zawodowe ALFA kształci w zawodach:

Opiekunka dziecięca (2 lata)
Opiekun medyczny (1 rok)

Szkoła spełnia wysoki poziom kształcenia

– 100% zdawalności egzaminów zawodowych

– Profesjonalna kadra pedagogiczna

– Absolwenci szkoły mają zapewnioną pracę w placówkach służby zdrowia i w żłobkach

Szkoła nasza jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu: Opiekunka dziecięca i Opiekun medyczny

Policealne Studium Zawodowe „ALFA”
ul. Kleeberga 4 (I p., pok. 211, 210)
56-400 Oleśnica
tel/fax 71 399 40 44 lub 605 314 386
sekretariat@alfa.olesnica.pl
www.alfa.olesnica.pl
czynne pn-pt w godz. 9.00 – 16:00