Rekrutacja na nowy rok szkolny 2022/2023 już trwa!
Zapisz się już teraz!

 

OPIEKUN MEDYCZNY MED.14.
kształcenie w systemie stacjonarnym dla dorosłych

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA SPO.04.
kształcenie w systemie zaocznym

 

Zapisz się już dziś!

27 kwietnia w restauracji Garden Bistro odbyło się kolejne uroczyste rozdanie dyplomów kończących naukę w zawodzie Opiekun Medyczny

Szczęśliwym absolwentom gratulujemy oraz życzymy sukcesów
w dalszym rozwoju zawodowym.

10 września odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów kończących naukę w zawodzie Opiekun Medyczny oraz Opiekunka Dziecięca.

Szczęśliwi absolwenci mogą teraz rozpocząć pracę w swoim zawodzie.

Policealne Studium Zawodowe ALFA

To szkoła prowadząca kształcenie dla dorosłych – absolwentów szkół średnich. Szkoła przygotowuje słuchaczy do zdobycia zawodu zgodnie z aspiracjami i uzdolnieniami. Celem kształcenia jest przygotowanie dobrze wykwalifikowanej kadry, odpowiadającej potrzebom rynkowym. Wyniesione
ze szkoły wykształcenie pozwala na pracę, także w zawodach pokrewnych. Kształcenie odbywa się

w systemie stacjonarnym oraz zaocznym: piątek, sobota i niedziela dwa razy w miesiącu.


Policealne Studium Zawodowe ALFA kształci w zawodach:

Opiekunka dziecięca (2 lata)
Opiekun medyczny (1,5 roku)

Szkoła spełnia wysoki poziom kształcenia

– 100% zdawalności egzaminów zawodowych

– Profesjonalna kadra pedagogiczna

– Absolwenci szkoły mają zapewnioną pracę w placówkach służby zdrowia i w żłobkach

Szkoła nasza jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu: Opiekunka dziecięca i Opiekun medyczny

Policealne Studium Zawodowe „ALFA”
ul. Kleeberga 4 (I p., pok. 211, 210)
56-400 Oleśnica
tel/fax 71 399 40 44 lub 605 314 386
sekretariat@alfa.olesnica.pl
www.alfa.olesnica.pl
czynne pn-pt w godz. 9.00 – 16:00