aktualnoscistudiumrekrutacjaKierunkidla sluchaczyplany zajeckontaktkursyturystyka


W zakładce "plany zajęć" umieszczony jest aktualny plan lekcji na miesiąc październik 2020r.Pomimo panującej epidemii COVID-19 w nowym roku szkolnym wznowione zostają zajęcia edukacyjne i odbywać się będą stacjonarnie w pracowniach szkolnych.

Zachowując reżim sanitarny i stosując się do zaleceń MEN i GIS zostanie ograniczona ilość osób w grupach.

Dbając o bezpieczeństwo słuchaczy i pracowników każda osoba wchodząca na teren szkoły może zostać poddana kontroli temperatury ciała.

Przebywając na terenie szkoły każda osoba będzie miała obowiązek zakrywania ust i nosa oraz częstej dezynfekcji dłoni.

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.
Kształcenie w zawodach Opiekun medyczny i Opiekunka dziecięca odbywa się w systemie zaocznym (sobota, niedziela). Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się we wrześniu 2020r.

Dokumenty można składać e-mailowo na adres sekretariat@alfa.olesnica.pl
Można również kontaktować się telefonicznie: tel. 71/399 40 44 w godzinach pracy sekretariatu tj. pn-pt 9:00-16:00 lub kom. 605 314 386.100% zdanych egzaminów w 06.2017r., 01.2018r. 06.2018r. 01.2019r. 06.2019r. i 01.2020r. w zawodach Opiekunka dziecięca i Opiekun medyczny.

Gratulujemy sukcesu wszystkim zdającym!
Zapraszamy na rok szkolny 2020/2021

PSZ "ALFA" kształci w zawodach:
- Opiekunka dziecięca - kształcenie w systemie zaocznym (rozporządzenie MEN z dn. 13.03.2017)
- Opiekun medyczny


* Szkoła spełnia wysoki poziom kształcenia

* 100% zdawalności egzaminów zawodowych

* Profesjonalna kadra pedagogiczna

* Absolwenci szkoły mają zapewnioną pracę w placówkach służby zdrowia i w żłobkach

* Szkoła nasza jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu: Opiekunka dziecięca i Opiekun medycznyZapraszamy - PSZ "ALFA"


56-400 Ole?nica, ul. Kleeberga 4
tel. 71 399 40 44 lub 605 314 386
e-mail: sekretariat@alfa.olesnica.pl


Szkoła współpracuje z firmą medyczną, która:
* zapewnia legalne zatrudnienie na terenie NIEMIEC
* opłaca składki ZUS
* wspiera podczas pobytu
* gwarantuje ubezpieczenie i transport


Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły
Oleśnica, ul. Kleeberga 4 pok. 211 - budynek SP 6
tel. 71/ 399 40 44
kom. 605 314 386
e-mail: sekretariat@alfa.olesnica.pl
Z DYPLOMEM OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ MOŻESZ OTRZYMAĆ PRACĘ W :

- żłobkach
- przedszkolach
- domach dziecka
- pogotowiu opiekuńczym
- sanatoriach dla dzieci
- szpitalach - oddziały dziecięce
- indywidualna opieka nad dzieckiem w roli "niani"
- praca za granicą : np. Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia


INFORMACJE I ZAPISY W SEKRETARIACIE PSZ "ALFA"
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godz. 9.00-16.00

Policealne Studium Zawodowe "ALFA"
ul. Kleeberga 4 (budynek SP nr 6, I p., pok. 211, 210)
56-400 Oleśnica
tel/fax 71 399 40 44 lub 605 314 386
sekretariat@alfa.olesnica.pl
www.alfa.olesnica.pl
czynne pn-pt w godz. 9.00 - 16.00