OPIEKUNKA DZIECIĘCA ODPOWIADA POTRZEBOM RYNKU PRACY

W SWOJEJ PRACY WYKONUJE CODZIENNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PIELĘGNACJĄ DZIECKA

PROWADZI ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 
I STYMULUJĄCE PSYCHOMOTORYCZNY ROZWÓJ DZIECKA

 

OPIEKUN MEDYCZNY TO ZAWÓD KTÓREGO PRZYSZŁOŚĆ JEST PEWNA

OPIEKUN MEDYCZNY TO PEWNA PRACA

TO ZAWÓD ZAUFANIA PUBLICZNEGO

MINISTREM WŁAŚCIWYM DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY JEST MINISTER ZDROWIA

Opiekunka dziecięca

 • System kształcenia zaoczny
 • Czas trwania nauki 2 lata
 • Nabór letni i zimowy
 • Zajęcia odbywają się dwa razy
  w miesiącu sobota, niedziela
 • Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
 • Z dyplomem Opiekunki dziecięcej możesz otrzymać pracę w: żłobkach, przedszkolach, domach dziecka, pogotowiu opiekuńczym, sanatoriach dla dzieci, szpitalach-oddziały dziecięce, indywidualna opieka nad dzieckiem w roli „niani”, praca
  za granicą np. Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia itp.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje
  w zawodzie opiekunka dziecięca SPO.04Świadczenie usług opiekuńczych
  i wspomagających rozwój dziecka
   wraz
  z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Opiekun medyczny

 • System kształcenia stacjonarny
 • Czas trwania nauki 1,5 roku
 • Nabór letni i zimowy
 • Nauka kończy się egzaminem dyplomowym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
 • Możliwość zatrudnienia: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki pomocy społecznej, indywidualna opieka w domu pacjenta, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych
  i niepełnosprawnych
 
 
 
 
UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje
  w zawodzie opiekun medyczny MED.14Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wraz z suplementem
  w języku polskim i angielskim zgodnym
  z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej