Kierunki

O kierunkach
w naszej szkole

Nasza szkoła specjalizuje się w kształceniu w zawodach medycznych. Opiekun medyczny, Opiekunka dziecięca oraz Technik sterylizacji medycznej. Skupiamy się na pełnowartościowym przygotowaniu słuchaczy pod egzamin zawodowy który odbywa się w naszej szkole.

Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym w którym słuchacze podchodzą do testów sprawdzających umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to pracownik służby zdrowia, którego głównym zadaniem jest świadczenie wsparcia i opieki nad pacjentami. Ten zawód obejmuje szereg różnych obowiązków, a konkretny zakres pracy opiekuna medycznego może się różnić w zależności od kraju, regionu i konkretnego miejsca pracy.

Główne zadania opiekuna medycznego:

 • opieka nad pacjentem
 • monitorowanie stanu pacjenta
 • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich oraz czynności pielęgnacyjnych wobec osób chorych
  i niesamodzielnych
 • pobieranie krwi
 • wykonywanie ćwiczeń terapeutycznych

Opanowanie języka obcego umożliwa pracę za granicą. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą optymalnie wykonywać zadania zawodowe w przyszłym miejscu pracy.

CZAS TRWANIA: 1,5 ROKU
SYSTEM NAUCZANIA: STACJONARNY DLA DOROSŁYCH
WPISOWE: BRAK
CENA: 110 ZŁ / MIESIĄC

Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca to osoba zajmująca się opieką nad dziećmi w różnym wieku. Jej głównym celem jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, wsparcia oraz odpowiedniej opieki fizycznej i emocjonalnej. Opiekunki dziecięce mogą pracować w różnych środowiskach, takich jak przedszkola, żłobki, czy prywatne gospodarstwa domowe.

Główne zadania opiekunki dziecięcej:

 • opieka nad dziećmi
 • zabawy i aktywność
 • śledzenie postępu dziecka
 • komunikacja z rodzicami
 • wspieranie rozwoju społecznego

Opiekunka dziecięca może pracować zarówno na pełny etat, jak i w niepełnym wymiarze godzin, w zależności
od potrzeb rodziny lub placówki, w której pracuje. Wiedza na temat rozwoju dziecka, umiejętność radzenia sobie
w trudnych sytuacjach oraz cierpliwość są ważnymi cechami w tym zawodzie.

CZAS TRWANIA: 2 LATA
SYSTEM NAUCZANIA: ZAOCZNY
WPISOWE: BRAK
CENA: 100 ZŁ / MIESIĄC

Technik sterylizacji medycznej

Zawód technika sterylizacji medycznej odnosi się do specjalisty odpowiedzialnego za procesy sterylizacji sprzętu medycznego i narzędzi używanych w placówkach opieki zdrowotnej. Sterylizacja jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, personelu medycznego i innych pracowników służby zdrowia, eliminując ryzyko przenoszenia infekcji i chorób związanych z zakażeniami.

Główne zadania technika sterylizacji:

 • przygotowanie i zbieranie sprzętu
 • przeprowadzanie procesu sterylizacji
 • monitorowanie procesów
CZAS TRWANIA: 1 ROK
SYSTEM NAUCZANIA: ZAOCZNY
WPISOWE: BRAK
CENA: 110 ZŁ / MIESIĄC
Cel kształcenia

Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu. Każdy absolwent naszej szkoły wyposażony jest w pełną wiedzę merytoryczną na temat wykonywania swoich obowiązków oraz bagaż doświadczeń z odbytych zajęć praktycznych w placówkach szpitalnych i w żłobkach.

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy składa się z części teoretycznej i praktycznej i odbywa się w naszej szkole która jest licencjonowanym ośrodkiem egzaminacyjnym. Po ukończeniu szkoły absolwent dostaje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i certyfikat EUROPASS honorowany
w całej Europie. 

Praca w zawodzie

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent może wykonywać pracę w placówkach medycznych, domach opieki społecznej, żłobkach, przedszkolach oraz świadczyć prywatne usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne.