Opiekunka dziecięca

 • System kształcenia zaoczny
 • Czas trwania nauki 2 lata
 • Nabór letni i zimowy
 • Zajęcia odbywają się dwa razy
  w miesiącu sobota, niedziela
 • Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
 • Z dyplomem Opiekunki dziecięcej możesz otrzymać pracę w: żłobkach, przedszkolach, domach dziecka, pogotowiu opiekuńczym, sanatoriach dla dzieci, szpitalach-oddziały dziecięce, indywidualna opieka nad dzieckiem w roli „niani”, praca
  za granicą np. Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia itp.

Opiekun medyczny

 • System kształcenia zaoczny
 • Czas trwania nauki 1,5 roku
 • Nabór letni i zimowy
 • Zajęcia odbywają się dwa razy
  w miesiącu sobota, niedziela
 • Nauka kończy się egzaminem dyplomowym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
 • Możliwość zatrudnienia: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki pomocy społecznej, indywidualna opieka w domu pacjenta
 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych
  i niepełnosprawnych