Kierunki

O kierunkach
w naszej szkole

Nasza szkoła specjalizuje się w kształceniu w zawodach medycznych takich jak Opiekun medyczny oraz Opiekunka dziecięca. Skupiamy się na pełnowartościowym przygotowaniu słuchaczy pod egzamin zawodowy który odbywa się w naszej szkole.

Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym w którym to słuchacze podchodzą do testów sprawdzających umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole

Opiekun medyczny

Na kierunku Opiekun medyczny nauczysz się przeprowadzać zabiegi pielęgniarskie oraz czynności pielęgnacyjne wobec osób chorych i niesamodzielnych. Nauczysz się także pobierać krew, wykonywać ćwiczenia fizjoterapeutyczne metodą Hoppe’a, a także nauczysz się języka migowego. Opanowanie języka obcego umożliwi
Ci pracę za granicą. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą optymalnie wykonywać zadania zawodowe
w przyszłym miejscu pracy.

CZAS TRWANIA: 1,5 ROKU
SYSTEM NAUCZANIA: STACJONARNY DLA DOROSŁYCH
WPISOWE: BRAK
CENA: 110 ZŁ / MIESIĄC

Opiekunka dziecięca

Wyposażona w szkolenie teoretyczne i praktyczne, opiekunka do dzieci posiada wszechstronność, aby działać na stale zmieniającym się rynku pracy. Ich wiedza nie ogranicza się do pracy w żłobku, ale obejmuje również opiekę nad dziećmi w małych domach, domach dziecka, ośrodkach reagowania kryzysowego, oddziałach szpitalnych, hospicjach i klubach dziecięcych.

CZAS TRWANIA: 2 LATA
SYSTEM NAUCZANIA: ZAOCZNY
WPISOWE: BRAK
CENA: 100 ZŁ / MIESIĄC
Cel kształcenia

Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu. Każdy absolwent naszej szkoły wyposażony jest w pełną wiedzę merytoryczną na temat wykonywania swoich obowiązków oraz bagaż doświadczeń z odbytych zajęć praktycznych w placówkach szpitalnych i w żłobkach.

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy składa się z części teoretycznej i praktycznej i odbywa się w naszej szkole która jest licencjonowanym ośrodkiem egzaminacyjnym. Po ukończeniu szkoły absolwent dostaje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i certyfikat EUROPASS honorowany
w całej Europie. 

Praca w zawodzie

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent może wykonywać pracę w placówkach medycznych, domach opieki społecznej, żłobkach, przedszkolach oraz świadczyć prywatne usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne.