aktualnoscistudiumrekrutacjaKierunkidla sluchaczyplany zajeckontaktkursyturystyka

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO STUDIUM ZAWODOWEGO "ALFA" NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (oryginał)
  • 2 zdjęcia (format legitymacyjny)
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
  • kserokopia dowodu osobistego
  • podanie i kwestionariusz (druki podania do wypełnienia w sekretariacie szkoły lub do pobrania niżej)
  • podpisanie umowy cywilno-prawnej

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w sekretariacie Studium pok. 211 i 210 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00 (na póżniejszą godzinę można umówić się telefonicznie - nr tel. 605 314 386).

Pobierz podanie i kwestionariusz (PDF)