Rekrutacja

Nabór na rok 2024/2025 rozpoczęty!

 Policealne Studium Zawodowe ALFA oferuje kształcenie zawodowe, w którym można zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy. Dzięki wszystkim programom studiów dostosowanym do wymagań pracodawców, będziesz wyposażony w unikalny zestaw umiejętności, który gwarantuje szybkie możliwości zatrudnienia.

Dokumenty niezbędne przy rekrutacji:

  • dowód osobisty lub paszport
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 1 zdjęcie do legitymacji
  • uzupełnione podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej lub do wypełnienia w sekretariacie)

Zapraszamy do sekretariatu szkoły w celu uzyskania więcej informacji oraz podpisania umowy cywilno-prawnej.