ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO STUDIUM ZAWODOWEGO „ALFA” NA ROK SZKOLNY 2022/2023

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
  • podanie i kwestionariusz (druki podania do wypełnienia w sekretariacie szkoły lub do pobrania poniżej)
  • podpisanie umowy cywilno-prawnej

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w sekretariacie Studium pok. 211 od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 16.00 (na późniejszą godzinę można umówić się telefonicznie – nr tel. 605 314 386)

 

W celu podpisania umowy, należy skontaktować się telefonicznie z dyrekcją PSZ ALFA 
tel.: 605 314 386 

ZAPRASZAMY