aktualnoscistudiumrekrutacjaKierunkidla sluchaczyplany zajeckontaktkursyturystyka

* Szkoła spełnia wysoki poziom kształcenia

* 100% zdawalności egzaminów zawodowych

* Profesjonalna kadra pedagogiczna

* Absolwenci szkoły mają zapewnioną pracę w placówkach służby zdrowia i w żłobkach

* Szkoła nasza jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu: Opiekunka dziecięca i Opiekun medycznyPSZ jest szkołą zorganizowaną dla dorosłych - absolwentów szkół średnich. Szkoła przygotowuje słuchaczy do zdobycia zawodu zgodnie z aspiracjami i uzdolnieniami. Celem kształcenia jest przygotowanie dobrze wykwalifikowanej kadry, odpowiadającej potrzebom rynkowym. Wyniesione ze szkoły wykształcenie pozwala na pracę, także w zawodach pokrewnych. Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym sobota, niedziela dwa razy w miesiącu na następujących kierunkach:
  • opiekunka dziecięca  (2 lata)
  • opiekun medyczny  (1 rok)