Dyrektor PSZ ALFA w Oleśnicy informuje,
że w rubryce „Plany zajęć” został umieszczony zaktualizowany plan na miesiąc czerwiec:
12.06.2021 – 13.06.2021
(sobota, niedziela).