Dyrektor PSZ ALFA w Oleśnicy informuje,
że w rubryce „Plany zajęć” został umieszczony zaktualizowany plan na miesiąc grudzień
03.12.2021, 04.12.2021, 05.12.2021
10.12.2021, 11.12.2021, 13.12.2021
(piątek, sobota, niedziela).