Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16.10.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła przechodzi na nauczanie zdalne.

Najbliższe zajęcia zaplanowane w dniach 20-21.02.2021 będą realizowane w formie zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „dla słuchaczy”.

Dyrektor PSZ „ALFA”